Skip to main content
Tvedegårdsvägen 6, Kristianstad

Våra grundpelare

Vi arbetar utifrån läroplanen Lpfö 18 och planerar vår undervisning utifrån läroplanens mål. Barnkonventionen är en viktig del i vårt arbete med barnen för att de ska lära sig om sitt eget värde och sina rättigheter och skyldigheter. Vi utgår alltid från skollagen i vårt arbete. Vi arbetar aktivt med hållbar utveckling för att barnen ska få förståelse för sitt eget ansvar i en hållbar framtid.

Under HT 2022 har vi på förskolan Simba haft digitalisering som fokusområde då vi upplever att det är viktigt att barnen kan använda och förstå digitala verktyg i vardagen.